INSCHRIJVING BANDS JAZZWERKPLAATS AMATEURPODIUM 2023
    Inschrijving is helaas nog geen garantie voor deelname. Je ontvangt z.s.m. bericht van de Jazzwerkplaats hierover. Bands die deelnemen aan het Amateurpodium, worden gevraagd om een lijst met emailadressen van deelnemende muzikanten. De Jazzwerkplaats is eindverantwoordelijk voor de programmering van het Amateurpodium.
    Ik ga namens de ingeschreven band akkoord met bovenstaande inschrijfprocedure.

    0