INSCHRIJVING BANDS JAZZWERKPLAATS AMATEURPODIUM 2018


Inschrijving is helaas nog geen garantie voor deelname. Je ontvangt z.s.m. bericht van de Jazzwerkplaats hierover. Bands die deelnemen aan het Amateurpodium wordt t.z.t. gevraagd een korte introductietekst en een foto op te sturen die we willen gebruiken voor aankondigingen op onze site en die van Jazz In Duketown. Tevens wordt gevraagd om een lijst van deelnemende muzikanten. De Jazzwerkplaats is eindverantwoordelijk voor de programmering van het Amateurpodium.
Ik ga namens de ingeschreven band akkoord met bovenstaande inschrijfprocedure. De band is op de hoogte van de inschrijving.