De Jazzwerkplaats

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch zet zich vanaf begin jaren 90 actief in voor de promotie van de (jazz)muziek in ’s-Hertogenbosch en omstreken, middels het organiseren van kort- en langlopende workshops, muziekoptredens en verschillende programma’s bij festivals.

So jazz it is, maar dit begrip verdient verdere nuancering. Vanuit de werkplaats-gedachte is jazz niet zozeer een muziekstijl, maar meer een benaderingswijze voor het maken van muziek en een methode van kennisoverdracht. Dit wil zeggen: leren door te doen, door fouten te maken, door vrije ruimte op te zoeken en als groep voor elkaars experimenten te durven staan.

De Jazzwerkplaats is dus geen muziekschool, geen podium en gaat niet over jazz in de strikte zin van het woord. Het is een werkplaats waar het doen en uitproberen centraal staan. De focus ligt in alle activiteiten op het samenspelen en musiceren in een groep. De Jazzwerkplaats brengt amateurmuzikanten (en -zangers) bij elkaar en zorgt dat zij kennis en ervaringen kunnen delen onder begeleiding van professionele muzikanten. Altijd zoekend naar vernieuwing binnen ons programma met het doel muzikanten, jong en ouder, verder te brengen in de muziek.

Naast de reguliere workshops, masterclasses en sessies blijft het jongeren-en kinderprogramma zich steeds verder ontwikkelen. Hierbij wordt voor jonge, ambitieuze muzikanten de gelegenheid geboden om te onderzoeken of ze echt verder willen in de muziekpraktijk.

0