Jazzwerkplaats-dag

Zang workshop: Motown
De Jazz Academy
De Junior Jazz Academy
Instrumentale workshop: Jazz communication
Dit alles gelardeerd met a capella zang┬ávan ‘Three score and ten’

0